Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta og fastlegar

For ytterlegare informasjon, følg lenkane.

Tenestekontoret:

Tenestekontoret i Bømlo kommune - mobiltelefon man-fre 8-15: 481 16 879

Utskriving og PLO- meldingar:

Henvendingar i samband med utskriving av pasientar og dersom PLO er nede:

Kvardagar 08 -15:Tenestekontoret i Bømlo kommune  telefon 53 42 34 70 og 481 16 879

Kvardagar etter kl 15, helg og høgtid: Heimesjukepleien i Bømlo kommune

Koordinerande eining:

Tenestekontoret i Bømlo kommune:  Telefon kvardagar 8-15:  53 42 34 70 og 481 16 879

Barne- og familietenesta: Telefon kvardagar 8-15: 53 42 33 37 og 53 42 33 30

Sjukeheimar:

Heimeteneste:

Heimeteneste i Bømlo kommune

Kommuneoverlege/smittevernlege og vikar

Kommuneoverlege Kjersti Follesø
Telefon: 53 42 33 02  Mob.tlf: 901 44 740
e-post: kjersti.helen.folleso@bomlo.kommune.no

Vikar: Torhild Taraldsøy
Telefon: 53 42 33 80 / Mob.tlf: 909 31 472
e-post: torhitar@gmail.com

Kreftkoordinator:

Kreftkoordinator

Demenskoordinator:

Demenskoordinator:

Rehabiliteringstilbod:

 

Ergo-fysioterapitenesta 

Ergo-fysioterapitenesta i Bømlo kommune

Helsestasjonar: 

Helsestasjonar

Psykisk helse og rus:

Psykisk helse- og rusarbeid

NAV:

NAV Bømlo Telefon: 55 55 33 33

Avvik på tenesteavtalar:

Rådgjevar, Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm
Tlf: 53 42 30 69 / 489 99 937
E-post: jfh@bomlo.kommune.no
Postadresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes

Søknad på kommunale helse og omsorgsteneste:

Søknadsskjema for helse og omsorgsteneste finn du her (PDF, 375 kB)

Til toppen