Bømlo heimeteneste - Kjære Pårørande!

Heimetenestene på Bømlo tek risiko for smittespreiing mellom brukarane våre, tilsette og befolkninga på Bømlo elles på høgaste alvor. 

Verksemdsleiar Bømlo heimetenester - Hilde Markhus. Portrettfoto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

- Me jobbar intenst i desse dagar med organisering av tilsette og brukarar, for å hindra/avgrensa smittespreiing. Tenesteproduksjonen er redusert noko, men fortsatt besøkjer me veldig mange som er i ei sårbar gruppe på Bømlo. Me minnar om at det er svært viktig å avgrensa sosial omgang for denne gruppa for å redusera smitterisikoen mest mogeleg, opplyser verksemdsleiar Hilde Markhus i Bømlo heimeteneste.

 
For å skjerma brukaren ytterlegare, kan de som pårørande bidra på slik måte at brukar kan få færrast mogleg besøk av heimetenesta pr. døgn eller pr.veke?
 
Ta i så fall kontakt så snart som mogleg for å drøfte forsvarleg og praktiske løysingar.
 
Kontaktpersonar er:
avdelingsleiar May Linn Bortne - 53 42 34 44 / 917 63643
avdelingsleiar Elin A. Vik - 53 42 34 45 / 412 48119
avdelingsleiar Stine Lodden - 53 42 37 63 / 958 22714, 
 
Sist endra 19.03.2020 12:30
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 34 44
Mobil:
917 63 643
E-post:
Tittel:
avdelingsleiar
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 34 45
Mobil:
412 48 119
E-post:
Tittel:
avdelingsleiar sone 2
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 37 63
E-post:
Tittel:
avdelingsleiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering