Viktig info til alle heimar

hillestveit skule ny leikeareal_sks.jpg - Klikk for stort bilete

Oppdatert informasjon om tilbod til barn på skulen/barnehagen i perioden 14.-26. april 2020.

Foreldre/føresette som har sitt arbeid innan helse- og omsorgstenesta, transportsektoren, eller innan andre kritiske samfunnsfunksjoner og som må på jobb, vil få eit tilbod til sine barn i skule, eller barnehage. Frå 14.04.20 er det nok at ein av dei føresette har slik funksjon. Foreldre som arbeider i barnehagar og på småtrinnet i grunnskulen, er lagt til som samfunnskritisk funksjon. Tilbodet gjeld elevar under 12 år og elevar/barn med særskilte behov. Dei det gjeld må ta kontakt med rektor på sin skule, eller styrar i barnehagen. 

 
Barnehagane gjev tilbod i tråd med nasjonale retningslinjer, sjå Helsedirektoratet sine nettsider.
 
 
Meir detaljert informasjon finn du i artikkelen Tilsyn av born i barnehagar og skular
Sist endra 14.04.2020 17:34
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 66
Mobil:
953 66 282
E-post:
Tittel:
skulefagleg rådgjevar
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 30 55
Mobil:
957 50 151
E-post:
Tittel:
rådgjevar oppvekst
Bunnhjørne
 
Login for redigering