Rus og psykisk helseteneste

 

Rus og psykisk helseteneste gjev tilbod til vaksne over 18 år. Barne- og famlietenesta gjev tilbod til dei under 18 år.


Tenesta gjev tilbod til menneske mes psykiske vanskar, menneske i livskrise og pårørande til personar med psykiske vanskar. Me gjev og tilbod omheimebesøk. Samarbeid med andre tenestaer kan vera naudsynt for å gje best mogleg hjelp.

Rus og psykisk helseteneste er lokalisert til Bøtun 10.

Me gir desse tenestene;

  • Individuelle tenester
  • Aktivitetstilbod
  • Meistringskurs og grupper

 

Individuelle tenester

 

Aktivitetstilbod

 

Meistringskurs og grupper

  • KID
  • Grupper
  •  

Søknad om tenester skal sendast Tenestekontoret (PDF, 375 kB)men ta gjerne kontakt med oss på Psykisk helse dersom du har spørsmål.

 

Smiso-Hordaland er ein del av Bømlo kommune sitt tilbod tilpersonar utsett for seksuelle overgrep og til pårørande. 

 


NAV: Rusvernkonsulentane (svarar kun i arbeidstida):

mobilnr. 948 50 718 / 915 76 569

 

Lenker
Helse og omsorgstenester
Psykiatrisk sjukepleie
Dagtilbod, psykisk helse

 

Sist endra 15.04.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 92
Mobil:
489 90 099
Tittel:
verksemdsleiar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering