Rus og psykisk helseteneste

 

Rus og psykisk helseteneste gjev tilbod til vaksne over 18 år. Barne- og famlietenesta gjev tilbod til dei under 18 år.


Tenesta gjev tilbod til menneske med psykiske vanskar, menneske i livskrise og pårørande til personar med psykiske vanskar. Me gjev og tilbod omheimebesøk. Samarbeid med andre tenestaer kan vera naudsynt for å gje best mogleg hjelp.

Rus og psykisk helseteneste er lokalisert til Bøtun 10.

Me gir desse tenestene;

  • Individuelle tenester
  • Aktivitetstilbod
  • Meistringskurs 
  • Assistert sjølvhjelp – nettbasert hjelp ved angst, depresjon, søvnvanskar, mm. Gjeld dei som alt har vedtak om hjelp frå psykisk helse. Andre må kontakte tenestekontoret.

 

Individuelle tenester

 

Aktivitetstilbod

Søknad om tenester skal sendast Tenestekontoret (PDF, 375 kB)men ta gjerne kontakt med oss på Psykisk helse dersom du har spørsmål.

 

Smiso-Hordaland er ein del av Bømlo kommune sitt tilbod tilpersonar utsett for seksuelle overgrep og til pårørande. 

 


NAV: Rusvernkonsulentane (svarar kun i arbeidstida):

mobilnr. 948 50 718 / 915 76 569

 

Lenker
Helse og omsorgstenester
Psykiatrisk sjukepleie
Dagtilbod, psykisk helse

 

Sist endra 07.02.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 92
Mobil:
489 90 099
E-post:
Tittel:
verksemdsleiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering