Teiglandshagen

Teiglandshagen ligg på Moster. Sjukeheimen gjev tilbod til personar med demens og har 16 plassar fordelt på to avdelingar.

Besøksadresse:  Teigland,  5440 Mosterhamn
Telefonnummer: 53 42 37 91
E-postadresse: postmottak@bomlo.kommune.no
 

Verksemdsleiar:
Berit Nesse
Telefon: 53 42 34 02/ 991 57 554
E-post: Send epost

Avdelingsleiar: 
Ann Heidi Mathisen
Telefon: 53 42 37 90
E-post: Send epost

Telefon til vaktrom: 941 65 721

Aktuelle lenkjer:

Ulike typar sjukeheimsopphald

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstenester

Til toppen