Miljøretta helsevern

Det fysiske miljøet kring oss er grunnleggande for helse, trivnad og livskvalitet. Miljøretta helsevern omfattar alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan virke inn på helsa. Det kan vera fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorar. Miljøretta helsevern handlar også om å fremje helse, trivnad og gode sosiale og miljømessige tilhøve. Ansvar og mynde for fagområdet miljøretta helsevern er lagt til kommunen gjennom Folkehelseloven kapittel 3.
 

Til toppen