Bømlo: Siste nytt

illustastrasjon postiv resultat med to strekar koronatest

Denne vinteren har det vore fleire virus i omlaup, og vinterens koronabølge er no på retur. Men me må rekna med fleire koronabølgjer i året som kjem. Det er berre tilrådd å teste seg for korona dersom du har særleg høg risiko for alvorleg sjukdom.

sjukeoleiar set koronavaksine på ung dame

Regjeringa opnar opp for oppfriskingsdose av koronavaksine til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp. Hjå Apotek 1 (på Sams senter) får du koronavaksine gratis. Influensavaksine kan du få tatt på Helsestasjonen.

framside på rapport med kvinne i vernedrakt som tek prøve gjennom bilvindauge

Bømlo kommune har kome relativt heldig gjennom pandemien. Førebuingar, planverk, fasane gjennom pandemien, korleis samfunnet vart påverka, korleis kommunen handterte situasjonen i over to år frå februar 2020 til juli 2022, og kva har kommunen lært er no samla i ein rapport nyleg publisert.

Bømlo kommune avviklar utlevering av covid-19 testar på utleveringsstadane. Men det er utplassert sjølvtestar/hurtigtestarpå kulturhuset.

portrett av kvinne

Det er ikkje lenger oppmoding om å halda seg heime ved positiv koronatest. 

Til toppen