Kyst- og havfiske

Bømlo er ein stor fiskerikommune. Det var i 2019 registrert 122 fiskefartøy i kommunen, av desse er ni havgåande fartøy.

Om lag 28 prosent av den pelagiske, norske trålkvoten høyrer til på Bømlo. Fiskarmanntalet, blad B syner at det pr 4. januar 2021 er registrert 150 fiskarar i kommunen.

Informasjon om planar og utbygginga av Bømlo fiskerihamn

Til toppen