Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtera dei viss dei likevel skjer.

 Telefonnummer:

 Brann naudtelefon: 110

 Politi naudtelefon: 112

 Politi der du bur (ikkje naud): 02800

 Medisinsk naudtelefon / ambulanse: 113

 Naud-SMS teneste som gir døve, hørselshemma  og talehemma høve til å senda SMS direkte til
 110, 112 og 113 i naudsituasjoner.

 Bømlo kommune overordna beredskapsvakt: 53 42 93 00

 Bømlo Brann og Redning, vakttelefon: 958 48 007

Til toppen