Eigenberedskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. 

Som innbyggjar kan du utrusta deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Korleis er eigenberedskapen din?

Kor lenge klarar du deg i ein krise?
Èin time?
Fem timar?
Eitt døgn?

Myndigheitene rår til at du skal klara deg sjølv i 72 timar.
Kva bør du ha planlagt for og kva bør du ha i hus for å klara deg i 72 timar?

Som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i heimen, i klasserommet eller liknande er denne øvinga til god hjelp: Sjekk eigenberedskapen din (pdf)

Brosjyre om eigenberedskap frå DSB

Informasjon og gode råd for eigen beredskap finn du på nettsida "Sikker hverdag"
Eigenberedskapslager. Foto: DSBHer finn du m.a. informasjon om

Til toppen