Bømlo: Informasjon, råd og reglar

På denne sida finn du diverse informasjon, råd, reglar og skjema Bømlo kommune nyttar i kampen mot koronapandemien. Bømlo kommune følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men strengare tiltak kan iverksetjast ved større smitteutbrot.

Regjeringa innfører "Ein normal kvardag med auka beredskap" frå klokka 16.00 laurdag 25. september 2021. Då vil dei fleste reglar og restriksjonar vera oppheva, mellom anna meteren (avstandskravet) og restriksjonar for serveringsstadar og arrangement. Frå måndag 27. september vert TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene) nedjustert. Det betyr mellom anna at færre må gå i karantene og at kommunane i mindre grad skal drive med smittesporing. 

Lokal organisering i Bømlo kommune

Les kva "Ein normal kvardag med auka beredskap" inneber

Dette betyr nedjustert TISK

Til toppen