Bømlo: Informasjon, råd og reglar

Bømlo kommune følgjer dei nasjonale reglane og tilrådingane, men strengare tiltak kan iverksetjast ved større smitteutbrot. Det er viktig å følgje smittevernråda for å hindra auka smittespreiing.

Nasjonale råd og reglar   

Hovudgrep i Bømlo kommune 

 • Vaksinering – alle vert fortløpande og automatisk innkalla i tråd med personlege vaksinasjonsintervall 
 • Alle som kan skal ha heimekontor 
 • Jamleg testing ved smitte skal bidra til at barn og unge får vera mest mogleg i barnehage og på skulen.  

  Testing - instruksjonsvideo

Oppvekst - skular, barnehagar og andre tilbod

 • Barnehagar, grunnskular og kulturskulen i Bømlo skal gå til grønt nivå frå måndag 24. januar.

 • Dei vidaregåande skulane og Bømlo vaksenopplæring er på grønt nivå 

 • Tiltaksnivået etter trafikklysmodellen skal no bestemmast lokalt.

Andre tilbod innan oppvekst:

 • Bømlo symjehall vil ha normale opningstider framover, men med nokre restriksjonar.
 • Bømlo folkebibliotek har ope som vanleg.
 • Ungdomsklubbane vil kunne ha ope med nokre restriksjonar.

Barnehagar og grunnskular på grønt nivå - infoskriv frå kommunalsjef 20.01.2022 (PDF, 115 kB)

Dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du halde deg heime. Ungdom og vaksne bør ha ein negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

FHI: Kva skal du gjere om du har nyoppståtte luftvegssymptom?

Helsenorge: Smittekarantene for nærkontakter

Lokal organisering i Bømlo kommune


 

Til toppen