Bømlo: Siste nytt

ung gut utfører hurtigtest under oppsyn dame

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattast med dagleg testing for husstandsmedlemar og tilsvarande nære. Forskriftsendringa gjeld frå og med midnatt, natt til 26. januar.

hand held tre hurtigtestar for covid

Etter ein gjennomgang av den lokale smittesituasjonen i dag har kommunal leiing, i lag med kommuneoverlegen, beslutta at barnehagar, grunnskular og kulturskulen i Bømlo skal gå til grønt nivå frå måndag 24. januar.

to damer med munnbind deler ut og registrering hurtigtestar

Bømlo kommune vil følgje dei nasjonale tiltaka og tilrådingane. Det betyr at dei vidaregåande skulane og Bømlo vaksenopplæring skal driva på grønt nivå frå måndag 17.01. Grunnskular og barnehagar skal halda fram på gult nivå inntil vidare.

Grunnskulane i Bømlo kan gå attende til gult nivå så snart det er praktisk mogleg. Vurderinga er basert på mellom anna ein stabil smittesituasjon dei siste to vekene og ingen påvist smitte etter sjølvtesting før skulestart måndag.

sjukeoleiar set koronavaksine på ung dame

Folkehelseinstituttet tilrår at vaksinedosen avventast til 3 månader etter du er frisk, då eit lenger intervall gir betre effekt av vaksinasjon.

brikke for korona hurtigtest

I tråd med nasjonale tilrådingar gjev Bømlo kommune tilbod om sjølvtestar til alle elevar i 1.-4. trinn som skal møte fysisk på skulen ved skulestart måndag 3. januar 2022. Dette gjeld òg for tilsette i skulane og barnehagane. Sjølvtestane skal takast innanfor dei siste 24 timane før skulestart.

kø for vaksine ved gamle BUS

Auka vaksinering er det fremste våpenet i Regjeringa sin kontrollstrategi lansert tysdag 30. november for handteringa av covid-19 pandemien. Bømlo kommune følgjer på noverande tidspunkt dei nasjonale tilrådingane og reglane.  

 

Til toppen