Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Bømlo: Siste nytt

hand med hanske held vaksineglass

Regjeringa har kunngjort at Janssen-vaksinen skal gjerast tilgjengeleg frå 15. juni for utvalde tilfelle. Vaksinen vil ikkje vere ein del av det kommunale vaksinasjonsprogrammet, og vil ikkje bli tilbode ved kommunal vaksinasjonssentral. Kommuneoverlegen i Bømlo oppmodar folk om å vente til ordinær vaksinasjon.

to koronatelefonoperatørar foran dataskjermar

Det vert reduserte opningstider i sommar frå 14. juni ved koronatelefonen og teststasjonen. Det er og nye telefontider for vaksinetelefon. Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.

portrettbilde sjukepleiar

Bømlo kommune får 40 glas (240 dosar) for nyvaksinering Dose 1 i veke 23, andre veka i juni. Me er då i gang med å vaksinere gruppe 8 -  alder 55-64 år. Det er i tillegg 52 glas (312 dosar) til dose 2.

pensjonistvaksinatør set sprøyte på mann

- Pandemien er ikkje over. Det er framleis viktig at folk hugsar på smittevernreglane og har kontroll på nærkontaktane sine, oppmodar kommuneoverlege Kjersti Follesø.

Barnehagar, grunnskular og Bømlo kulturskule kan gå til grønt nivå frå i dag torsdag 27. mai. Det er ein føresetnad at verksemdene har ein plan for rask oppskalering til gult eller raudt tiltaksnivå då smittesituasjonen kan endre seg. Ein kan gjere endringa frå neste veke dersom dette er mest praktisk. Dei vidaregåande skulane kan gå til grønt nivå frå måndag av. 
 

grafikk frå VG koronavirus. illustrasjon.

- Me har kontroll på alle smittetilfeller som skjer på Bømlo, sjølv om tala frå FHI og VG sin koronastatistikk ikkje alltid samsvarar med tala kommunen informerer om, understrekar kommuneoverlege Kjersti Follesø. Dette har vore eit problem heilt frå starten av pandemien, og har ulike årsaker.

eldre mann får koronavaksine

Frå veke 17 blir resten av dei som er 65 år eller eldre første halvdel av 2021 kalla inn til vaksinasjon, samt dei med sjukdomar som gir auka risiko i aldersgruppa 18-64 år som er meldt inn frå fastlegane.

Kommunevåpen over raudt covid19 virus. Illustrasjon.

Sundag 2. mai vart det meldt om eitt nytt smittetilfelle. Det gjeld ein arbeidsinnvandrar som er i karantene. Ingen nærkontaktar.

Kommunevåpen over raudt covid19 virus. Illustrasjon.

Ingen nye smittetilfelle meldt. Fem testa i går fredag 23. april. To av desse som nærkontaktar.

Ingen nye smittetilfeller meldt. Torsdag 22. april vart totalt 16 personar testa, ingen i samband med smittesporing.

 

Til toppen