- Følgjer nøye med - 07.02.2021

- Bømlo kommune ser per no ikkje grunnlag for å endra koronareglane våre, men dette vert vurdert fortløpande.

Det seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter i ein kommentar til dei strenge tiltaka som vert sett i verk i Bergen og ein del omegnskommunar søndag 7. februar.

Han minnar om kor viktig det er at me alle følgjer reglane om å halda avstand, ha god hygiene, ha færrast mogleg sosiale kontaktar og unngå unødige reiser.

Til toppen