Massevaksineringa i god gjenge -11.02.2021

- Me er no godt igong med massevaksinering av aldersgruppa 75-85 år, fortel verksemdsleiar Linda Hellen.

Digital registrering

Det er gode erfaringar med registrerering via Helseboka. Dette er eit nytt system, som vert forbetra dag for dag.

Registrer deg for vaksine herqr-kode for vaksineregistrering - Klikk for stort bilete 

- Me ser at det har vore nokre barnesjukdommar  i systemet, men det vert jobba med forbetringar døgnet rundt. Eigne rutinar er oppdaterte, og me kan berre beklaga ulempa det har medført i eit par tilfelle i vår kommune. Me har hatt dialog med dei det gjeld, opplyser Hellen.

Skulle du ha spørsmål når det gjeld koronavaksinering kan du ringe Vaksinetelefonen 53 42 30 02 kvardagar mellom 9-11.30

NB: Hugs alltid å oppgje personnummer når du ringjer.

Til toppen