Ventekarantene: Faren er ikkje over etter den første testen

Mange husstandar i ventekarantene pustar letta ut og trur faren er over når ein i familien som er nærkontakt får svar på den første testen utan påvist smitte. Dette utgjer ein fare for vidare smittespreiing. Difor er det særs viktig for alle i husstanden å ikkje ha kontakt med andre så langt som mogleg til det ligg føre svar på test nummer to etter sju døgn.

- Eit prøvesvar utan påvist smitte kort tid etter mogleg smitte utelukkar ikkje at personen er smitta. Det tek frå ein til sju dagar frå smitteeksponering til testen påviser smitte. Difor er det særs viktig for alle i husstanden å ikkje ha kontakt med andre så langt mogleg til det ligg føre svar på test nummer to etter sju døgn. Unnatak gjeld for dei som er vaksinerte for minst tre veker sidan, eller der nærkontakten er isolert på eige rom og ikkje har kontakt med eigen husstand, seier smittevernlege Kjersti Follesø. 

Dei nye virusvariantane som dominerer no er meir smittsame enn tidlegare. Husstandsmedlemmer til nærkontaktar blir difor sett i ventekarantene til første prøvesvar for nærkontakten ligg føre. Ventekarantene er ikkje lovpålagt, men er ei sterk oppmoding. Når ein person er definert som nærkontakt blir denne testa med ein gong, for å sjå om fleire allereie kan ha blitt utsett for smitte. Etter nasjonale retningsliner blir ventekarantene oppheva når det første prøvesvaret ligg føre utan påvist smitte, og her ligg ein risiko.

- Me ser stadig at når prøve to for nærkontaktar påviser smitte, så er dei andre i husstanden blitt smitta. Dei har trudd at dei var utanfor risiko, og har fått ei rekkje nye nærkontaktar som kan ha blitt smitta, held Follesø fram. 

Ho oppmodar difor sterkt til at dei som er sett i ventekarantene inntil første prøvesvar ligg føre, ikkje har kontakt med andre innandørs inntil prøvesvar på den andre testen ligg føre.

Dette betyr det å vere i ventekarantene:

- Ikkje gå på skule eller jobb
- Ikkje ta offentleg transport
- Unngå besøk
- Hald god avstand til andre 
- Du bør helst få andre til å handla for deg. Dersom dette er vanskeleg bør berre ein person i husstanden gjere innkjøp, og ein bør då unngå tidspunkt der det er mykje folk.
- Du kan gå tur og opphalde deg ute, men hald to meter avstand til andre 
Til toppen