Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Nasjonal informasjon, råd og reglar

Det er tilbake til gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular frå onsdag 20. januar. Skjenkestopp og dei fleste nasjonale tiltaka held fram, men gir lette for barn og unge melder Regjeringa 18. januar. Tilrådinga om å unngå besøk heime held ikkje fram, men alle bør avgrensa sosial kontakt.

Til toppen