Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Smittestopp - app frå FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har ein eigen app for å hindra spreiing av covid19-viruset kalla Smittestopp. Jo fleire som lastar ned appen jo meir nytte vil den ha.

Til toppen