Koronavirus - informasjon

Smittestopp - app frå FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har ein eigen app for å hindra spreiing av covid19-viruset kalla Smittestopp. Jo fleire som lastar ned appen jo meir nytte vil den ha.

Til toppen