Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Koronavaksine i Bømlo

Gruppa eldre over 85 år er saman med prioritert helsepersonell dei som vil få dei første dosane.

Kven kan få koronavaksine

Vaksinen er gratis og vert gitt etter ei prioriteringsliste fastlagt av sentrale mynde. Sentrale mynde har laga ein fordelingsnøkkel som tildeler tal dosar basert på tal personar i risikogruppene. Sidan alder er den desidert største risikofaktoren vert fordelingsnøkkelen i starten basert på alder og eventuell tilleggsrisiko.

Vaksineregistrering

NB: Gi opp mobiltelefonnummeret for å kunne motta stadfesting på sms.

Bømlo vaksinetelefon 53 42 30 02  Opningstider kvardagar kl. 09.00-11.30. Adresse: Svortlandsvegen 66, 5430 Bremnes

FHI - «Koronabobla» - tilbud om koronavaksine til eldre, syke og helsepersonell (60 sekunder)

FHI – «Corona bubble» - coronavirus vaccine to the elderly, sick and healthcare personnel (60 secs) - English subtitles

FHI publiserer statistikk over antal dosar satt per kommune både dose 1 og 2. Oppdaterast dagleg kl. 13.00

Gjeldande prioritering og system for registrering

1. prioritering: 
Bebuarar i sjukeheim, får tilbod på institusjon.

2. prioritering:
Alder 85 år og eldre vil bli kontakta per telefon frå Bømlo kommune der ein får tilbod om time til vaksinering.

3. 4. og 5. prioritering - Digital registrering:

3. Alder 75-84 år          
4. Alder 65 til 74 år og personar mellom 18-64 år med visse definerte sjukdomstilstandar
5. Alder 45-64 år

FHI (Folkehelseinstituttet) seier at utvalgt helsepersonell kan få inntil 20% av dei første vaksinene. Dette kan endrast dersom smittepresset aukar, og dersom smittesituasjonen i helseinstitusjonane endrar seg.

Bømlo kommune brukar eit digitalt system der ein registrerer seg i forkant av vaksineringa. Her vil du registrera kontaktinformasjonen din og personnummeret ditt, samt underliggande sjukdomar. Du treng Bank ID eller Bank ID mobil for å registrere seg. Om du ikkje har Bank ID, kan familiemedlemar eller verje registrera for deg.

Kontakt

Liv Turid Steinsbø                   Direkte tlf: 53 42 33 35                  
leiande helsesjukepleiar        E-post: liv.turid.halbmayr@bomlo.kommune.no

Koronavaksinering

 

Utfyllande informasjon

Meir informasjon om koronavaksine finn du på Helsenorge si nettside

Lær meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider

Rettleiar for koronavaksiner i kommunar og helseføretak

Brosjyrar frå FHI

• Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkninga

• Koronavaksine på 1-2-3 - Kort informasjon om koronavaksiner med pictogram på fleire språk

Quick guide to coronavirus vaccine

تعلّم عن لقاح کورونا بطریقة مبسّطة

ABC szczepionki na koronawirusa

Til toppen