Energi og klima

hjortetunge.jpg - Klikk for stort bilete

 

Bømlo kommune utarbeidar klima- og energiplanar og gjev faglege råd i samband med oppvarmingsløysingar.

Klimaplan
Klimaplanen viser m.a. korleis tilstanden er i Bømlo med omsyn til energiproduksjon, forbruk og utslepp av klimagassar. Det står også litt om konsekvensar av forventa klimaendring. Gjeldande klimaplan er for perioden 2009-2015. Oppdatert klimaplan vil bli utarbeid.

 

Oppvarmingsløysingar
Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøkja om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova - eit statleg føretak som er etablert for å fremja ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg.  
 
Følgjande energitiltak er med i tilskotsordninga: 

  • Pelletskamin
  • Pelletskjele
  • Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløysingar
  • Væske/vatn varmepumpe
  • Luft/vatn varmepumpe  
Sist endra 15.12.2014
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering