Økonomiske ytingar

 

Gjennom livet vil ein kunna koma i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vera økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter. 
 
Lenker:
Bustønad (Husbanken)
Gjeldsrådgjeving

Råd og rettleiing, sosiale tenester
Startlån og tilskot til tilpasning/etablering (Husbanken)

Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)


 

Du kan lesa meir om ulike trygdeytingar på NAV sine nettsider

 

Sist endra 12.08.2015
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering