Opplysning, råd og rettleiing

 

 

 

Økonomisk rådgjeving

 

Om du opplever at utgiftene dine er så store at du ikkje klarer å betale rekningane innan betalingsfristen, kan du få gratis økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving av NAV.

Alle kan få slik hjelp, og du treng ikkje ha søkt anna hjelp eller oppfølging frå NAV for å få tenesta.

 

Søk hjelp tidleg

Mange søkjer hjelp på NAV-kontoret først når dei økonomiske problema er blitt store og uhandterlege. Til dømes har dei fått utleggstrekk i løn eller yting, og ber om sosialstønad for å dekkje utgifter. Andre står i fare for eller har mista bustaden dei bur i grunna misleghaldt husleige eller tvangssal av bustad. 

 

NAV har og eigen gjeldsrådgjevingstelefon; 55 55 33 39 og chat.

 

 

 

 

 

 

Sist endra 07.07.2017 08:57
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering