Skule og oppvekst felles

Pause i felles planleggingsdag før skulestart 2015. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Det er 10 grunnskular, vaksenopplæring, alternativ skulearena, 2 vidaregåande skular og ein folkehøgskule i Bømlo, samt kulturskule. Dei vidaregåande skulane er fylkeskommunale, folkehøgskulen er privat.

 

I den kommunale grunnskulen, frå 1.-10. trinn, er det ca 1750 elevar. Kommunale satsingsområde er god leseopplæring og godt læringsmiljø.  

 

Barne-og familetenesta og barnehagane i Bømlo finn ein under Barn og familie.

 

Sida Fellesinformasjon inneheldt lenker med informasjon som gjeld for alle grunnskulane i Bømlo. Kvar skule har informasjon som gjeld for eigen skule. På SFO sida finn ein felles kommunal informasjon om SFO, men her vil ein ofte velje å kontakta den einskilde skule når det gjeld spesifikke SFO spørsmål.  

 

Fritidstilbod finn ein på sida Kultur og idrett. Kulturskulen har eiga nettside saman med grunnskulane.

 

FELLES, Nyttige telefonnummer oppvekst, skular og kultur
StadTelefonnummer
Bremnes ungdomsskule53 42 35 20
Espevær skule53 42 37 40
Foldrøy skule53 42 35 80
Gilje skule53 42 35 90
Hillestveit skule53 42 35 50
Meling skule53 42 36 60
Moster skule53 42 36 00
Rubbestadneset skule53 42 36 30
Svortland skule53 42 37 00
Våge skule53 42 36 80
Barne- og ungdomskontoret, PPT53 42 32 00
Bømlo folkebibliotek53 42 32 40
Bømlo kulturskule53 42 33 50
Bømlo vaksenopplæring53 42 36 90
NAV Bømlo - Flyktningavdeling53 04 38 12
Kulturkontoret53 42 30 68
Sist endra 18.07.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 54
Mobil:
975 00 432
Tittel:
kommunalsjef - oppvekst, kultur og idrett
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 30 66
Mobil:
953 66 282
Tittel:
skulefagleg rådgjevar
Bunnhjørne
 
Login for redigering