Skule og oppvekst felles

Pause i felles planleggingsdag før skulestart 2015. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Det er 9 grunnskular, vaksenopplæring, alternativ skulearena, 2 vidaregåande skular og ein folkehøgskule i Bømlo, samt kulturskule. Dei vidaregåande skulane er fylkeskommunale, folkehøgskulen er privat. Bømlo Opplæringskontor tilbyr service, råd og rettleiing til lærlingar og lærlingeverksemder. Bømlo kommune er medlem, og Opplæringskontoret held til i rådhuset.

 

Bømlo Opplæringskontor - for lærlingar

 

Infoskriv til foreldre ved gjenopning av skular 08.05.20 (PDF, 155 kB)

 

Born og unge som er heime

 

Hermine (13) spør Helsedirektoratet om koronaviruset 

 

I den kommunale grunnskulen, frå 1.-10. trinn, er det ca 1750 elevar. Kommunale satsingsområde er god leseopplæring og godt læringsmiljø.  

 

Barne-og familetenesta og barnehagane i Bømlo finn ein under Barn og familie.

 

Sida Fellesinformasjon inneheldt lenker med informasjon som gjeld for alle grunnskulane i Bømlo. Kvar skule har informasjon som gjeld for eigen skule. På SFO sida finn ein felles kommunal informasjon om SFO, men her vil ein ofte velje å kontakta den einskilde skule når det gjeld spesifikke SFO spørsmål.  

 

Fritidstilbod finn ein på sida Kultur og idrett. Kulturskulen har eiga nettside saman med grunnskulane.

 

Nytt om trygt og godt skulemiljø:

Grunnskulane i Bømlo har no fått ein  knapp på nettsidene sine kalla "Meld frå om skulemiljø". I august 2017 trådte endringar i Opplæringslova 9A i kraft. Skulane har fått ei aktivitetsplikt for å sikra at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Aktivitetsplikta har 5 delplikter:

  1. Plikt til å følgje med.
  2. Plikt til å gripe inn.
  3. Plikt til å varsle.
  4. Plikt til å undersøkje.
  5. Plikt til å setje inn tiltak.  

Dersom elevar, føresette, tilsette eller andre på skulen avdekkjer at ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen, kan ein no nytte denne knappen for å melde frå om det.
 

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

MOT-logo med show courage! (MOT)

 

FELLES, Nyttige telefonnummer oppvekst, skular og kultur
StadTelefonnummer
Bremnes ungdomsskule53 42 35 20
Espevær skule53 42 37 40
Foldrøy skule53 42 35 80
Gilje skule53 42 35 90
Hillestveit skule53 42 35 50
Meling skule53 42 36 60
Moster skule53 42 36 00
Rubbestadneset skule53 42 36 30
Svortland skule53 42 37 00
Våge skule53 42 36 80
Barne- og familietenesta, PPT53 42 33 30
Bømlo folkebibliotek53 42 32 40
Bømlo kulturskule53 42 33 50
Bømlo vaksenopplæring53 42 36 90
NAV Bømlo - Flyktningavdeling53 04 38 12
Kulturkontoret53 42 30 68
Sist endra 22.09.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 54
Mobil:
975 00 432
E-post:
Tittel:
kommunalsjef - oppvekst, kultur og idrett
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 30 66
Mobil:
953 66 282
E-post:
Tittel:
skulefagleg rådgjevar
Bunnhjørne
Mobil:
991 19 010
E-post:
Tittel:
koordinator
Bunnhjørne
 
Login for redigering