Velkommen til Bømlo Kulturskule

Fyrverkeri - kunstustilling av elevar ved Bømlo kulturskule. - Klikk for stort bilete

Bømlo Kulturskule sine retningslinjer inneheld informasjon om søknad, forventningar til eleven og heimen og betaling/prisar. Klikk på menypunktet "retningslinjer" under.

Friplassar i Bømlo kulturskule
Bømlo kulturskule har inntil 10 stk. friplassar.

Les meir om ordninga og korleis ein kan søkja >>>

Skuleåret 2020/21

Bømlo kulturskule held til i flotte lokalar i Bømlo kulturhus. Med eigne øvingsrom for instrumentalopplæring, kunstrom, dansesal og black box-teater ligg tilhøva godt til rette for undervisninga. Kulturskulen har totalt om lag 500 elevar.

Bømlo kulturskule har ei rekkje tilbod innan musikk, dans, teater og biletkunst. Me har også tilbod i tilrettelagt undervisning i musikk og biletkunst samt kunstterapi. Det vert gitt instrumentalopplæring på følgjande instrument: Piano, tangentinstrument, ulike gitarar, strykeinstrument og blåseinstrument.

Opplæring på strykeinstrument rekrutterer til Bømlo Strykeorkester.

Opplæring på messinginstrument, treblåseinstrument og slagverk er knytta opp til skulekorpsa i kommunen.

Les meir om faga >>>

Dei som står på venteliste til Kulturskulen vil bli kontakta av lærar. Det er ledige plassar på nokre av faga. Velg knappen søknadsskjema under.

Kulturskulen føl grunnskulen si skulerute.


Bømlo kommune har eit rikt og mangfaldig kulturliv, så vel som ein spennande kulturhistorie. Gjennom eit tett og godt samarbeid mellom kulturskulen og grunnskulen ønskjer me å leggje til rette for gode kulturelle opplevingar for både barn og unge.

Kenneth Sivertsen-prisen vert delt ut av Bømlo kommune >>>

Kenneth Sivertsen-prisen vert utdelt annakvart år til unge musikalske talent under 25 år heimehøyrande på Bømlo. Rektor i Kulturskulen er leiar av juryen.    

 
 
 
Kontakt oss   Undervisningstilbod
     
Tilsette   Aktivitetskalender
     
Les gjennom retningslinjene før søknadsskjema vert fylt ut.   Søknadsskjema
Retningslinjer

 

 

Du skal få ei kvittering når elektronisk søknadsskjema er sendt inn.

Dersom du får problemer eller treng hjelp til å fylle ut søknadsskjema, send oss ein e-post så tar me kontakt.

E-post: kulturskulen@bomlo.kommune.no

Utmelding    

 

   
 
   
 
 

 
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 52
Mobil:
928 65 283
E-post:
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
Viktig informasjon (1)
 
Login for redigering