Velkommen til Bømlo vaksenopplæring

Elevar ved Bømlo vaksenopplæring. - Klikk for stort bilete Olav Bjørkum

Bømlo vaksenopplæring har ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar, introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktningar i kommunen og grunnskuleopplæring for vaksne. Me har rettleiingsteneste for vaksne som ynskjer hjelp til søknad om godkjenning av utanlandsk utdanning, realkompetanse, og karriererettleiing. Me samarbeider tett med næringslivet i kommunen, blant anna i forbindelse med praksisplasser og BKA-kurs, og me deltek i ulike prosjekt.

Undervisning føregår i Jernia-bygget på Svortland, 2. etasje.

 

Sjå filmen "Prøv oss" - me har kompetanse næringslivet og Bømlo-samfunnet treng


 

Under finn du nyttig informasjon:


Generell informasjon

Viktige datoar/hendingar

• Tema og prosjekt

• Lenker

 

Her søkjer du:

 

Kontaktinformasjon

Tlf. 53 42 36 92/96/97/95

E-post:
kari.friis@bomlo.kommune.no

Marlen.Hellen@bomlo.kommune.no

helge.pedersen@bomlo.kommune.no

Bjorn.Vaula@bomlo.kommune.no

 

Sist endra 02.03.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 36 92
Mobil:
918 62 710
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering