Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Velkommen til Bremnes ungdomsskule

Inngangsparti Bømlo symjehall og Bremnes ungdomsskule. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Bremnes ungdomsskule er den einaste "reine" ungdomsskulen i kommunen.
Skulen ligg på Leite på Bremnes. 

Ved skulestart 2017/18 fekk me elevar frå 6 barneskular. 
Bremnes ungdomsskule har elevar frå Svortland skule, Rubbestadneset skule,
Foldrøy skule, Meling skule, Gilje skule og Våge skule.

Dette betyr at BUS dette skuleåret har omlag 70 % av ungdomsskuleelevane i Bømlo. 

Elevane er fordelte på 14 klassar pluss ein innføringsklasse for ungdommar som er nye i Noreg.

19.03.18 flytta ungdomsskulen inn i ny skule. Dette har me venta lenge på, og no endeleg har me fått ein ny og flott skule som me er veldig stolte over. 

Skuleåret 2017/2018 har skulen 369 elevar og 60 tilsette.

  

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

 

 

 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Bremnes ungdomsskule
Idrettsvegen 91
5430 Bremnes

Tlf: 53 42 35 39
E-post: bremnes.ungdomsskule@bomlo.kommune.no

 

Eksamensansvarleg: Solrunn Irene Kvamen
Tlf.nr. 53 42 35 27
E-post: solrunn.irene.kvamen@bomlo.kommune.no 
 

Sist endra 03.07.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 35 22
Mobil:
952 21 360
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering