Velkommen til Bremnes ungdomsskule

Nye Bremnes ungdomsskule (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Bremnes ungdomsskule er den einaste "reine" ungdomsskulen i kommunen. Skulen ligg i Svortland sentrum.

Frå skulestart 2017/18 får me elevar frå 6 barneskular. Det har lenge vore bestemt at elevane frå Rubbestadneset skal inn i NYE BUS. I vår vart det bestemt at elevane frå Rubbestadneset skal starta opp ved BUS frå skulestart 2017/18. Dette betyr at BUS dette skuleåret har omlag 70 % av ungdomsskuleelevane i Bømlo. 

Elevane er fordelte på 14 klassar pluss ein innføringsklasse for ungdommar som er nye i Noreg.

Me har eit spennande skuleår framfor oss der høgdepunktet blir å flytta inn i ny skule på Leite våren 2018.

Skuleåret 2017/2018 har skulen 370 elevar og 58 tilsette.  

Skulemiljø-knapp

 

 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Bremnes ungdomsskule
Svortlandsvegen 66
5430 Bremnes

Tlf: 53 42 35 20

E-post: bremnes.ungdomsskule@bomlo.kommune.no

Sist endra 20.03.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 35 22
Mobil:
952 21 360
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering