Velkommen til Bremnes ungdomsskule

Bremnes ungdomsskule sett frå sør. - Klikk for stort bilete

Illustrasjon nye Bremnes ungdomsskule. (Vikanes Bungum Arkitekter AS og Engelsen Bygg AS) - Klikk for stort bilete

Ny skule skal takast i bruk oppe ved Bømlohallen og Bømlo vidaregåande skule på Leite i 2018.

 

Bremnes ungdomsskule er den einaste "reine" ungdomsskulen i kommunen. Skulen ligg på Svortland. Elevane kjem frå 5 barneskular, og utgjer omlag 60% av ungdomsskuleelevane i Bømlo. Skulen har 13 klassar fordelt på 8. 9. og 10. trinn. Dette inkluderar og ein innføringsklasse ved skulen.

Skuleåret 2016/2017 har skulen 319 elevar og 52 tilsette.  


Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Bremnes ungdomsskule
Svortlandsvegen 66
5430 Bremnes

Tlf: 53 42 35 20

E-post: bremnes.ungdomsskule@bomlo.kommune.no

Sist endra 15.06.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 35 22
Mobil:
952 21 360
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering