Informasjon om skuleskyss morgon Aga/Rolvsnes/Rubbestadneset/BUS

Me set pris på tilbakemeldingar frå heimane når det er avvik på skysstilbodet. Ta kontakt anten på mobilskule eller på mail bremnes.ungdomsskule@bomlo.kommune.no.

 

Viser til ruteplanleggjaren på skyss.no

Rute 559 startar ved Rolvsnes snuplass
 

Rolvsnes snuplass

 

07:45 Rolvsnes snuplass

08:00 Rubbestadneset, Sollia

08:02 Bømlo hotell

08:04 Rubbestadneset kai

08:05 Bømlo hotell

08:06 Rubbestadneset, Furunesvegen 

 Bussen køyrar vidare via Innvær og til skulen. 

 

Rute 559 startar ved Aga snuplass
 

 Aga
 

 08:00 Aga snuplass 

 08:10 Rubbestadneset, Sollia 

Denne bussen køyrer ikkje nedom kaien. 
 

 08:11 Rubbestadneset, Furunesvegen

 Bussen køyrar vidare via Innvær og til skulen. 

 

Dette er rutetilbodet pr. oktober 2019 kopiert frå ruteplanleggjar. Skulen tek ikkje ansvar for å oppdatere heimesida for endringar som me ikkje har fått varsel om frå Skyss. Det er ruteplanleggjaren hjå Skyss.no som er gjeldande.  

Publisert av Beate Stautland. Sist endra 03.10.2019
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering