Barn med habiliteringsbehov

Alle barn og unge har rett til omsorg, utvikling, læring og deltakelse i samfunnet. Det innebærer rett til å leve et fullverdig liv under forhold som sikrer deres verdighet og fremmer respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har rett til nødvendig bistand.

 

 

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har i fellesskap utarbeidd ein veiledar:Barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand

Dei ønskjer med denne veiledaren å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettingar eller kroniske sjukdommar får til aktiv deltaking i samfunnet. Dei to sektorane må samarbeida for å oppnå dette.

I veilederen vert det særleg lagt vekt på å beskrive brukarane sine rettar og sektorane sine plikter, slik at tjenesteytarar i både utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren kan planleggja og samarbeida om eit koordinert tilbud. Aktørane må understøtta kvarandre sin innsats på tvers av sektorane.

Sist endra 06.01.2016
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering