FUG - Foreldreutvalet for grunnopplæringa

Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) er Kunnskapsdepartementet sitt rådgjevande organ for heim-skule-samarbeid.  - Klikk for stort bilete Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) vert oppnemnt av Kongen i statsråd for periodar på fire år og består av leiar, nestleiar, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmane kjem frå ulike delar av landet og har
barn i skulen, og dei har arbeidd aktivt som foreldrerepresentantar
på skule- eller kommunenivå.

FUG er oppteken av:

  • Heim-skule-samarbeid
  • Å ivareta foreldra sine interesser i skulesamanheng
  • Å gje kunnskap om korleis heim-skule-samarbeid fungerer
  • Å gje kunnskap om korleis foreldre kan støtte sine barn
  • Å setje dagsorden og støtte foreldre når det gjeld sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skulearbeid, med meir.

Her er lenke til FUG si heimeside: http://www.fug.no/

Publisert av Simon Sortland. Sist endra 01.08.2016
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering