Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

 

Barn og unge med særskilde behov

Barn i barnehagealder med særskilde behov kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

Elevar i grunnskulealder med særskilde behov, kan ha rett til spesialundervisning.

Informasjon om dette finn du her: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/

Sist endra 01.08.2016
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering