Velkommen til Foldrøy skule

Meistring og samspel


Foldrøy skule er ein 3-delt barneskule med 38 elevar i 2020/2021. Skulen ligg på austsida av Bømlo med utsikt over Stokksundet. Skulen har eigen skulefritidsordning, skulebibliotek og fleirbrukshall som er blitt ei storstove for heile bygda. Ved Folderøy skule har elevane symjeundervisning i 2. og 3. klasse og brukar læringsplattforma it`s learning.  

På Foldrøy skule står meistring og samspel i fokus og me har ein visjon om å sjå kvar einskild elev sine behov og støtta eleven i utviklinga på ein god måte.   

  

Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

Skulemiljø-knapp

 

 


 

 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

 

Kontaktinformasjon:
Foldrøy skule
Hamnavegen 21

5428 Foldrøyhamn
Tlf: 53 42 35 82 
Tlf. lærarrom: 53 42 35 83
E-post: foldroy.skule@bomlo.kommune.no

Sist endra 17.08.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 35 82
Mobil:
900 10 085
E-post:
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering