Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Velkommen til Meling skule

Elevar på rekke til Meling skule. - Klikk for stort bilete Reidar Høyland

Meling skule er frå 1999 og ligg på Melingsheio 20, ca. 2 km frå Svortland sentrum. Skulen har 120 elevar, fordelt på 7 klassar frå 1.-7.trinn. Elevane har eit stort og godt uteområde å leika på, og elevane har ofte læringsøkter ute i naturen/på uteplassen.

 

Dei tilsette på skulen er 16 lærarar, 5 assistentar i skule/SFO, ein avdelingsleiar, rektor, og ein kontorfullmektig i 35% stilling.

 

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

 

 

 

 

 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:


Kontaktinformasjon:
Meling skule, Melingsheio 20
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 36 60

E-post: meling.skule@bomlo.kommune.no

Sist endra 02.07.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 36 62
Mobil:
957 74 456
Tittel:
Rektor
Bunnhjørne
Søknadsskjema (1)
 
Login for redigering