Velkommen til Moster skule

Skulen ligg på Moster, på søraustsida av Bømlo, ikkje langt frå Trekantsambandet. Skulen var heilt ny januar 2009, og er no ei samanslåing av Håvik skule og Moster skule.

Me er ein kombinert barne- og ungdomsskule med SFO, skulebibliotek og stor fleirbrukshall.

Det er rundt 350 elevar på skulen og me har rundt 50 tilsette. 

Skulen legg vekt på å vera ein inkluderande skule, der elevane skal trivast og oppleva meistring. Me har dei siste åra hatt fokus på tydelege voksne, elevvurdering og har hatt ei større satsing på bruk av IKT. Me bruker It's learning som læringsplattform for alle elevane, har god dekking av maskinar til elevar og personale og har  tatt i bruk Smartboardtavler.

 

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

 

MOT-logo med show courage! (MOT)

 

 

 

 

 

 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Logo Moster skule - Klikk for stort bilete

 

Kontaktinformasjon:
Moster skule
Espelandssjøen 1
5440 Mosterhamn
Tlf: 53 42 36 00
Faks: 53 42 36 01
E-post: moster.skule@bomlo.kommune.no

Sist endra 18.09.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 36 02
Mobil:
976 53 939
E-post:
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering