LUSEKAMPANJE VEKE 10

 

Aksjon mot hovudlus på skulen vår

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Vår skule skal delta i veke 10.

Informasjon:

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-skole_nynorsk_var2019.pdf

Nedst på sida på følgande link er det brosjyrar på fleire ulike språk for dei som treng det:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/aksjon-mot-hodelus/

 

Sist endra 05.03.2019
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering