Velkommen til Rubbestadneset skule

"På Rubbestadneset skule skal alle oppleva respekt, tillit og klare forventningar i eit trygt og motiverande miljø."

Rubbestadneset skule ligg i rolege omgjevnadar ikkje langt frå Rubbestadneset sentrum og har elevar frå 1.-7. klasse. Skuleåret 20/21 har skulen 148 elevar. Skulen har basseng og tilbod om skulefritidsordning for elevar frå 1-4. klasse og leksehjelp.

 

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

 

 

 

 
 

Her finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnerar og lovar og reglar:  


Kontaktinformasjon:
Rubbestadneset skule
Ramskleiva 49
5420 Rubbestadneset
Tlf: 53 42 36 30
E-post: rubbestadneset.skule@bomlo.kommune.no     

 

                                     

Sist endra 17.08.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 36 32
Mobil:
990 34 994
E-post:
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
Kontaktinformasjon (1)
 
Login for redigering