Felles foreldremøte måndag 28.10.19

Skulen og FAU kallar inn til foreldremøte for alle med barn på Rubbestadneset skule, måndag 28.10. kl. 18.00 - 19.30.

Program:

1: Velkommen v/rektor

2: Presentasjon av personalet

3: Informasjon frå rektor – endringar i ordensreglementet, trafikksikringsplan, nye læreplaner på veg m.m.

4: Tema:  livsmeistring – nytt tverrfagleg tema i ny læreplan. Kva gjer me i dag og kva ser me kjem?

Skulehelsetenesta v/Camilla Barane Eikeland og Kristin Bjelland Håstø  blir med

5: FAU – informasjon og årsmøte

 

Kaffi og twist! 

Publisert av Linda Mari Wilhelmsen. Sist endra 27.10.2019
Fant du det du leitte etter?