Vedtekter for Foreldrerådet og FAU

Vedtektene for Foreldrerådet og FAU er revidert. 

Vedtektene for Foreldrerådet og FAU er revidert grunna flytting av ungdomstrinnet ved skulen.

 

FAU har valgt å modernisere dokumentstrukturen noko, og dette er forslaget frå dagens FAU-styret til nye vedtekter. Dersom det ikkje kjem motførestillingar til dei nye vedtektene innan 14 dagar frå det blir lagt ut er dei å rekne som vedtekne av foreldrerådet, som består av alle som har born ved skulen.

 

Her (PDF, 773 kB) ser du forslag til nye vedtekter ved Rubbestadneset skule.

 

Publisert av Linda Mari Wilhelmsen. Sist endra 09.09.2019
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering