Velkommen til Svortland skule

Svortland skule er Bømlo sin største barneskule med 343 elevar og 54 tilsette. Skulen har elevar frå mange ulike land, og ca. 17% av elevane har minoritetsspråkleg bakgrunn. Skulen har innføringstilbod for nyankomne minoritetsspråklege elevar.

Skulen ligg i kommunesenteret Svortland, med Sentralidrettsanlegget, to barnehagar, Bremnes Ungdomsskule og Bømlo Vidaregåande skule samt Svortlandsmarka som næraste naboar.

 

Skulen har eiga SFO-ordning med omlag 70 barn. Opningstidene er 07.00- 16.00 kvar dag. Svortland SFO har ope i feriar og fridagar, då kan elevar frå andre skular i kommunen også søkje om plass. SFO er stengt i juli månad.

 

Skulemiljø-knapp Uromeldingsknapp Betre tverrfagleg innsats. Foto. (Bømlo kommune)

 

 

 


 

Under finn du nyttig informasjon om skulen, samarbeidspartnarar og lovar og reglar:

Kontaktinformasjon:

Svortland skule
Idrettsvegen 100
5430 Bremnes
Tlf: 53 42 37 00
E-post: svortland.skule@bomlo.kommune.no
Rektor: kari.ostensen@bomlo.kommune.no

Publisert av Kari Østensen. Sist endra 17.08.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 37 02
Mobil:
993 86 606
E-post:
Tittel:
rektor
Bunnhjørne
 
Login for redigering