Endra trafikkmønster ved Sirkusplassen

Det vil frå  onsdag 3. januar 2018 bli utført ein del omlegging/oppgradering av Sirkusplassen ved Bremnes nye ungdomsskule og Svømmehall / Idrettshall. Ingen bilar/bussar skal inn på Sirkusplassen i denne perioden som arbeidet pågår. Me ber om at alle tar omsyn til arbeidet som skal pågå i området.

Slik blir det under anleggsperioden:

  • Levering av barn til Svortland skule og idrettsarrangement mved vidare skal no skje på ny parkeringsplass ved nye Bremnes ungdomsskule. Her skal også bussane stoppe for av/påstigning.
     
  • Dei som skal levere barn i barnehage, kan kjøre til barnehagen for av/påstiging der.
     
  • Området vil bli skilta slik at det skal vera lett å finna fram.
     
  • Når arbeidet vert avslutta vil skiltinga fjernast og normaltrafikk kan då gå som før - på ny parkeringsplass, samt ny busslomme mv.

 

Arbeidsområde Sirkusplassen - oversikt - Klikk for stort bilete

Sist endra 03.01.2018 12:32
Fant du det du leitte etter?