Rusmeistring og avhengigheit

Har du utfordringar med rus- eller avhengigheit kan du få hjelp frå rustenesta. Rustenesta kan gje råd, rettleiing og tilbyr oppfølging av menneske som har eit rusproblem, ein avhengigheit eller står i fare for å utvikla eit problem.

Kven kan få tilbodet? 

Vaksne (over 18 år) som treng råd, rettleiing og oppfølging knytt til rus eller avhengigheit.
 

Kva kan me tilby?

  • Råd og rettleiing
  • Hasjavvenningsprogram
  • Oppfølging av politikontrakt
  • Utlevering av brukarutstyr
  • Hjelp til å lage kriseplan
  • Støtte og oppfølgingssamtalar
  • Hjelp til å få kontakt med andre tenester
  • Hjelp til å opprette, koordinere og delta i ansvarsgruppe 
  • Henvising til rusbehandling og/ eller oppfølging etter behandling
  • Henvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 

Kor kan eg få meir informasjon?

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon eller e-post.  

NAV Bømlo
Rusvernkonsulent

Joan T. Hansen
Telefon: 948 50 718
E-post: Send e-post 

NAV Bømlo
Rusvernkonsulent

Ann-Sirèn Haugstad
Telefon: 915 76 569
E-post: Send e-post 

Rustenesta har arbeidstid på dagtid måndag til fredag og er ikkje ei ikkje ei akutt- eller døgnteneste.
Har du akutte problem kan du ta kontakt med legevakta.  

 

Slik søkjer du om oppfølging av rusvernkonsulentane

Søknadsskjema for oppfølging av rusvernkonsulentane (PDF, 375 kB)

 

Send søknaden til

NAV Bømlo
Postboks 83
5445 Bremnes

Du kan òg levera søknaden på NAV-kontoret.
 

Kva kostar det? 

Tilbodet er gratis
 

Er du bekymra for nokon er som rusavheging?

Ta gjerne kontakt med oss for råd og rettleiing. Rustenesta har òg ansvar for å setja i verk tvangsinnlegging etter helse- og omsorgstenestelova § 10-2 og § 10-3 i dei tilfelle det er fare for liv og helse. 

 

Er du pårørande?

Pårørande kan òg ta kontakt for råd og rettleiing, eller for henvisning til oppfølging for pårørande i Helse Fonna.

 

 

Til toppen