Rusmeistring og avhengigheit

Har du utfordringar med rus- eller avhengigheit kan du få hjelp frå rustenesta. Rustenesta kan gje råd, rettleiing og tilbyr oppfølging av menneske som har eit rusproblem, ein avhengigheit eller står i fare for å utvikla eit problem.

Til toppen