Økonomiske ytingar

 

Gjennom livet vil ein kunna koma i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vera økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter. 
 
Lenker:
Bustønad (Husbanken)
Gjeldsrådgjeving

Råd og rettleiing, sosiale tenester
Startlån og tilskot til tilpasning/etablering (Husbanken)

Økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp)


 

Du kan lesa meir om ulike trygdeytingar på NAV sine nettsider

 

Sist endra 12.08.2015
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering