Bømlo vatn og avløpsselskap AS (BVA)

BVA er Bømlo kommune sitt vatn og avlaupsselskap. Dei skal byggja ut, drifta og vedlikehalda kommunale vatn- og avlaupsanlegg i kommunen vår og andre oppgåver i tilknyting til dette.

Her er nettsida til BVA.

 

BVA held til i Hollundsdalen næringsområde.

Til toppen