Oversikt over offentlege vegar i Bømlo

På Bømlo har me mange private og offentlege vegar. Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesvegane og kommunen har ansvaret for dei kommunale vegane.

  • Vestland fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehald av fylkesvegane, busshaldeplassane, parkeringsplassar og vegen sitt sideareal.
  • Har du spørsmål eller ynskjer å melda inn manglande vedlikehald på ein fylkesveg, så kan du enten ringja tlf. 175 eller send e-post til post@vlfk.no

Her finn du oversikt over fylkesvegane i Bømlo

  • Bømlo kommune har ansvaret for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane på Bømlo. Har du spørsmål eller ynskjer å melda inn manglande vedlikehald på ein kommunal veg, så kan du i vanleg arbeidstid ringja tlf. 941 07 581 eller bruka nettløysinga nedanfor

Meld inn manglar på kommunal veg her

Her finn du oversikt over dei kommunale vegane i Bømlo

  • Hvis du ikkje finn vegen du har spørsmål om, korkje i kartet over fylkesvegar eller kommunale vegar, så er vegen mest truleg ein privat veg. Då må du kontakta grunneigaren eller veglaget.
Til toppen