Historikken vår
Ordførarportrett i Rådhuset
(11.01.2016)

Noverande Bømlo kommune er ein kommune som tidlegare var delt i tre kommunar; Bømlo kommune, Moster kommune og Bremnes kommune. Dei tre kommunane vart slegne saman med verknad frå 01.01.63. Kommunestyreval for den nye "storkommunen" vart halde i september 1962.

Grønsteinhakke
(15.05.2015)

Ei 7000 år gamal grønsteinhakke vart funne på Svortland i samband med utgravingar der det kjem eit nytt bustadfelt på Svortland sør. 

Jubileumshelgplakat
(20.11.2014)

1. januar 1963 vart Moster, Bømlo og Bremnes slegne saman til dagens Bømlo kommune med rådhuset plassert på Svortland.

Ordførarkjede
(17.11.2014)

Ved høgtidelege høve har ordføraren på seg ordførarkjedet. Kjeda er tung, både symboltung og tung i fysisk forstand. 

Kulturminne Lindøy
(17.10.2014)

Kulturminne Blia
(17.10.2014)
Slåtterøy fyr
(17.10.2014)

 

Kulturminne gml butikk
(14.07.2014)
(14.07.2014)

Arbeid i Sokkamyra
(11.07.2014)

Vår lokale kulturhistorie strekkjer seg omlag 12.000 år tilbake i tid.

Gull!
(11.07.2014)

Eventyraren, fabrikkeigaren og gullgravaren Carl Olsen skriv dette om sitt første møte med Bømlo tidleg på 1880-talet:

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering