Historikken vår
Ordførarportrett i Rådhuset
(11.01.2016)

Noverande Bømlo kommune er ein kommune som tidlegare var delt i tre kommunar; Bømlo kommune, Moster kommune og Bremnes kommune. Dei tre kommunane vart slegne saman med verknad frå 01.01.63. Kommunestyreval for den nye "storkommunen" vart halde i september 1962.

Grønsteinhakke
(15.05.2015)

Ei 7000 år gamal grønsteinhakke vart funne på Svortland i samband med utgravingar der det kjem eit nytt bustadfelt på Svortland sør. 

Ordførarkjede
(17.11.2014)

Ved høgtidelege høve har ordføraren på seg ordførarkjedet. Kjeda er tung, både symboltung og tung i fysisk forstand. 

Kulturminne Lindøy
(17.10.2014)

Kulturminne Blia
(17.10.2014)
Slåtterøy fyr
(17.10.2014)

 

Kulturminne gml butikk
(14.07.2014)
(14.07.2014)

Arbeid i Sokkamyra
(11.07.2014)

Vår lokale kulturhistorie strekkjer seg omlag 12.000 år tilbake i tid.

Gull!
(11.07.2014)

Eventyraren, fabrikkeigaren og gullgravaren Carl Olsen skriv dette om sitt første møte med Bømlo tidleg på 1880-talet:

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering