Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Om oss

Inngang Rådhuset til Kundetorg og Turistinformasjon. - Klikk for stort bileteInngang Rådhuset til Kundetorg og Turistinformasjon.  

I venstremenyen på denne sida finn du meir informasjon om organisasjonen Bømlo kommune:

 

NB: Når du kontaktar Bømlo kommune må du vere merksam på følgjande:

  • Bømlo kommune handsamar e-post og faks på lik line med vanlig brevpost med omsyn til teieplikt, journalføringsplikt og reglane i Offentleglova.
  • Førespurnadar via e-post og faks skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar (t.d fødsels- eller personnummer, jmf. personopplysningsloven §2 nr.1)
  • Send ikkje sensitiv informasjon, t.d opplysningar om helsetilhøve eller diagnosar,  jmf. personopplysningsloven §2 nr.8).
  • Spørsmål om utlevering av personopplysningar vil ikkje bli svart på per e-post eller faks.
Sist endra 08.09.2017
Fant du det du leitte etter?
Kontaktinformasjon (1)
 
Login for redigering