Kontakt oss

Sentralbord/Kundetorg:

Opningstider: måndag-fredag kl. 09.00-11.30 og kl. 12.00-14.30

Telefon: 53 42 30 00 

Teknisk kundetorg 

Opent kvardagar kl. 12.30-14.30 - Telefon: 53 42 30 30

Meld frå om feil

Politiet: kontortid måndagar og torsdagar kl. 10.00-12.30.

Vaksinetelefon 53 42 30 01

Kommunikasjonsrådgjevar - nettredaktør - for media

Besøk oss:

Besøksadresse: 

Leirdalen 1, Rådhuset

5430 Bremnes

Sosiale medier

Kommunen driv ikkje sakshandsaming via Facebook eller andre sosiale medier. Dersom du forventar svar eller handling frå kommunen, må du ta kontakt på annan måte, fortrinnsvis skriftleg.

Skriv til oss 

For generelle spørsmål kan du sende ei skriftleg melding til oss. Unngå personleg og sensitiv informasjon i e-postsendingar, bruk då heller sikker e-dialog.

E-post: postmottak@bomlo.kommune.no

Postadresse: Bømlo kommune, Leirdalen 1, 5430 Bremnes

Kommunenummer: 4613

Organisasjonsnummer: 834 210 622

Fakturainformasjon

Forfall den 20. i kvar månad

Bømlo kommune sender ut faktura slik:

  • Eigedomsskatt  fire 4 gongar i året - 1. kvartal 20/4, 2. kvartal 20/7, 3. kvartal 20/9 og 4. kvartal 20/11
  • Pleie og omsorg går ut kvar månad 
  • SFO sendes kvar månad utanom juli. I juni og august er det halv pris.
  • Vatn sendes frå BVA
  • Renovasjon og slamtøming frå SIM


EHF

Faktura til Bømlo kommune må sendast på elektronisk handelsformat (EHF) til organisasjonsnummer 834 210 622.

Fakturaadresse:

Bømlo kommune

Leirdalen 1

5430 Bremnes 

Merking av faktura: 5-sifra ressursnummer skal stå i «Deres referanse» feltet på faktura

Her er lenkje til fakturasystem som kan levere EHF

Viktig endring i e-faktura og om Vipps (PDF, 126 kB)

Ved spørsmål kontakt oss på e-post: rekneskap@bomlo.kommune.no

Til toppen