Plikt og reglar for testing av covid-19

Frå 17. november 2021 er det forskriftsfesta plikt for husstandsmedlemer å testa seg. Plikta gjeld husstandsmedlemer over 18 år, og dei sju - 7 - dagane startar frå tidspunktet for siste kontakt, eller når den smitta er avisolert, dersom kontakten ikkje opphøyrer. For andre er det ei tilråding om testing, men også her ei skjerping frå tidlegare tilrådingar. Det er timebestilling for testing.

 

Meir om innskjerpa reglar for testing


Informasjon om oppfriskingsdose (3. dose) koronavaksine


Meir om tid og stad for influensavaksinering i Bømlo kommune


Les her om koronavaksinering

Aktuelt

Kva skjer i kommunen?

Til toppen