Eigedomskattelistene er offentlege

I medhald av eigedomsskattelova §15 vert eigedomsskattelista for Bømlo kommune lagt ut til offentleg gjennomsyn i ein månad rekna frå 1. mars 2024. For skatteåret 2024 har kommunestyret vedteke å leggja til grunn Skatteetaten sitt formuegrunnlag for alle bustadeigedomar som har slikt grunnlag. Alle andre eigedomar er taksert i samsvar med vedtekne rammer og retningslinjer for taksering. Skattesetel er sendt ut elektronisk via SvarUt. Alt om eigedomsskatt og skattelister  i Bømlo kommune

Aktuelt

Kva skjer i kommunen?

Til toppen