Status for arealdelplanen

Kva er status for KPA? Kva er framdrifta, kva skjer kor tid? For at kommuneplanen sin arealdel (KPA) skal vera eit godt styringsdokument for utviklinga av kommunen vår, skal den fornyast med jamne mellomrom. Ein viktig del av dette arbeidet er at innbyggjarar, næringsdrivande og grunneigerar i kommunen får vera med å bidra under vegs i arbeidet. 


Her kan du følgja og medverka til arbeidet vårt med ny arealdel


 

 

 

Aktuelt

 • 13.07.2022 Bremnes-speidarane på leir.

  Straumstøtte for friviljuge organisasjonar

  Tilskotsordninga med straumstøtte til friviljuge organisasjonar vert ført vidare til og med mars 2023. Søknadsskjemaet for april-juni 2022 vert...
 • 07.07.2022 Legeferieplan 2022 i Bømlo kommune

  Legekontor på Bømlo

  Her finn du ferieplanen til legane og opningstider sommaren 2022.Det er fire legekontor i Bømlo kommune. På Svortland ligg Bremnes legesenter og...
 • 01.07.2022

  Oppfriskningsdose 75+ (dose 4)

  Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår ny oppfriskingsdose med koronavaksine for personar 75 år og eldre frå 01.07.2022.

Kva skjer i kommunen?

Til toppen