Risikogrupper vert tilrådd å testa seg for korona

Denne vinteren har det vore fleire virus i omlaup, og vinterens koronabølge er no på retur. Men me må rekna med fleire koronabølgjer i året som kjem. Det er berre tilrådd å teste seg for korona dersom du har særleg høg risiko for alvorleg sjukdom.

Les heile artikkelen om Risikogrupper vert tilrådd å testa seg for korona

 

Vegvedlikehald og vinterberedskap

 

Kommunestyret sitt vedtak for årsbudsjett og økonomiplan 2023-2026
 

Korona- og influensavaksinering - oppfriskingsdose korona m.m


Her kan du følgja og medverka til kommuneplanarbeidet med ny arealdel


 

 

 

Aktuelt

 • 02.02.2023

  Legekontor ut på anbod

  I staden for å vedta ein tiårig leigeavtale med utviding av nye kontorer ved Kystlegane vedtok Bømlo formannskap samrøystes, etter framlegg frå Ap...
 • 02.02.2023

  Inga UKM- markering i Bømlo

  Den tradisjonelle UKM- markeringa i Bømlo kommune går ut i 2023. Det vert eit samarbeid med ungdomsrådet om eit større arrangement i april.
 • 01.02.2023

  Nasjonal naudvarslingsteneste på mobil

  Om det oppstår ein alvorleg situasjon med akutt fare for liv og helse vil du få eit varsel på mobiltelefonen din med kort og viktig informasjon som...
Til toppen