Koronavirus - informasjon

Koronatelefon og vaksinering i sommar

Det vert reduserte opningstider i sommar ved koronatelefonen og teststasjonen. Det er og nye telefontider for koronavaksinetelefon. Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.


Koronavaksinetelefon 53 42 30 02 
Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering: Onsdag og torsdag

Koronatelefon 53 42 30 01
Ope måndag-fredag kl. 08.30-11.30.


Hugs å last ned Smittestopp-appen i sommar


- Kommunen tilbyr ikkje Janssen-vaksinen


Etterregistrering av Covid-19-vaksiner for norsk vaksinepass


Les meir om koronavaksinen i Bømlo 
 

Registrer deg for koronavaksine


Les om Bømlopakken

Les om Bømlo fiskerihamn

 

Aktuelt

Kva skjer i kommunen?

Til toppen