Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Koronatelefon og vaksinering i sommar

Det vert reduserte opningstider i sommar frå 14. juni ved koronatelefonen og teststasjonen. Det er og nye telefontider for vaksinetelefon. 
Test i samband med reise til utlandet blir ikkje utført ved koronasentralen.


Vaksinetelefon 53 42 30 02 
Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering: Onsdag og torsdag


Koronatelefon 53 42 30 01
Ope måndag-onsdag-fredag kl. 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00


Hugs å last ned Smittestopp-appen i sommar


- Kommunen tilbyr ikkje Janssen-vaksinen


Les meir om koronavaksinen i Bømlo 
 

Registrer deg for koronavaksine


Les om Bømlopakken

Les om Bømlo fiskerihamn

 

Aktuelt

Kva skjer i kommunen?

Til toppen