Kom med innspel til kommuneplanen sin arealdel (KPA)

Har du meiningar om bustadområder, senterstruktur, gjeldande reguleringsplanar, byggegrenser til sjø, eller generelt korleis kommunen skal nytta sitt geografiske areal? Då bør du nytta høvet no. Kommuneplanen sin arealdel (KPA) er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. Merknadar til planen kan sendast inn fram til 1. mai 2024.

Gi merknad til planen (digitalt skjema)

Aktuelt og kunngjeringar

 • 24.04.2024

  - Du kan enno bli høyrt

  Du har framleis høve å kome med dine innspel og merknadar til kommuneplanen sin arealdel (KPA) før fristen går ut 1. mai. Kommunalsjef for...
 • 23.04.2024

  Stengjer parkeringsplassen torsdag

  Grunna merking av asfalt i samband med brannstasjonsprosjektet, vil både øvre og nedre parkeringsplass ved rådhuset verte stengt førstkomande...
 • 23.04.2024

  Torunn blir ny kommunalsjef

  Torunn Laurhammer er tilsett som ny kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett i Bømlo kommune frå 1. august.

Kva skjer i kommunen?

Til toppen