Prisar og gebyr for kommunale tenester

Her finn du prisar og gebyr for kommunale tenester i Bømlo.

I Framsikt kjem det fram prisar for:

  • Bibliotek
  • Skulefritidsordninga
  • Kulturskulen
  • Symjehall
  • Pleie- og omsorgstenester
  • Pleie- og omsorgstenester, mat/middagsservering
  • Skjenkeløyver
  • Bevillingsløyver alkohol
  • Leige av kommunestyresal

Her finn du oversikt over prisar og gebyr i Bømlo kommune - Framsikt
 

Til toppen