Fellessekretariatet

Fellessekretariatet held til i fyrste etasje på rådhuset. Fellessekretariatet er det politiske og administrative sekretariatet i kommunen. Dette er sekretariatet for kommunestyret, formannskapet, kommunedirektøren, den sentrale leiargruppa med unntak av personalsaker. 

Hovudoppgåvene til fellessekretariatet er:

  • Sekretariatsoppgåver
  • Sentralbord og kundetorg
  • Kontoradministrasjon
  • Arkiv

Leiar fellessekretariatet
Jorunn Steinsvåg
Tel.:  53 42 30 22
Send e-post

Til toppen