Sjå kommunestyremøta direkte

Her kan du følgje direktesendte møter frå kommunestyret og hovudutvala i Bømlo kommune:

Direktesending kommunetv

Alle møter i kommunestyret vert sendt direkte og vil i etterkant kunne sjåast frå arkivet. 

Møter i hovudutvala vert også som hovudregel sendt direkte. 

Hovudutvala er:

  • Formannskapet
  • Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur
  • Utval for levekår
  • Utval for areal og samferdsle
  • Utval for natur, klima og miljø

Her finn du møtekalender, innkallingar og sakslister til politiske organ

Til toppen