Kommunestyret i Bømlo

Kommunestyret er det øvste, styrande organ i kommunen. Det vert leia av ordføraren som i valperioden 2023-2027 er Morten Helland (KrF) med Ragnfrid Sønstabø (H) som varaordførar.

Ansvarsområde

Kommunestyret handlar på vegne av kommunen i alle saker som ikkje er delegert til andre kommunale organ. Kommunestyret fører tilsyn med kommunen si samla verksemd, vedtek budsjett og økonomiplan, vel medlemmer til formannskap, utval, styrer og råd. 

Kommunestyret - møtekalender og kontaktinformasjon til representantane

mann og kvinne på ordførarpodium - Klikk for stort bileteOrdførar Morten Helland (KrF) og varaordførar Ragnfrid Sønstabø (H) leiar kommunestyremøta. Bømlo kommunetv

Møter åtte til ni gongar årleg

Kommunestyret har møte åtte til ni gangar i året. I desember månad er det siste eit budsjettmøte der komande års budsjett og fireårige økonomiplan vert vedteke. Ordføraren kallar inn til og leiar møta. Kommunestyremøta er opne for publikum. Du kan sjå møta direkte eller som opptak via KommuneTV. 

Samansetjing

Bømlo kommune har 27 representantar i kommunestyret. For valperioden 2023-2027 er Morten Helland (KrF) ordførar og Ragnfrid Sønstabø (H) er varaordførar.

Les om konstitueringsmøtet: Morten Helland overtok ordførarkjedet

Sjå møta direkte eller som opptak via KommuneTV

Politisk plattform 2023-2027 - Koalisjonen (H, KrF og FrP) (PDF, 132 kB)

Kommunestyret 2023-2027
Parti Medlem Varamedlemmar
H Ragnfrid Sønstabø - varaordførar og gruppeleiar Vegard Enerstvedt
H Jørgen Søvold Tuva Aga
H Signe Lund Jansen Lena Olsen
H Rune Kvernenes Vemund Hus
H Christer Agasøster Helene Søvold
H Sonja Hellen Sele Svein Martens
H Stig Randal
H Anders Engevik
H Tove Elin Anglevik Simonsen
KrF Morten Helland - ordførar Lars Gunnar Ersland
KrF Birgit Sønstabø Esperø - gruppeleiar Roy Pedersen
KrF Karsten Sigve Fylkesnes Olava Gilje Nord
KrF Sigrid Ådnanes Tolås Ståle Mæland
KrF Marita Ådnanes Kathrine Hopen Ådnanes
Kjersti Tangen Tveit
Arild Selle
Sissel Torkelsen Larsen
FrP Anne Torhild Johannessen - gruppeleiar Elisabeth Urangsæter
Frode Urangsæter Steinar Steinsund
Georg Lønning Ståle Sagvaag
Marianne Steinsvåg Tollaksvik Arvid Hafver
Trygve Søvold
Karl Magne Eide
Aleksander Bjørnevik
Ap Thomas Kråkevik-Liaøy - gruppeleiar Eline Kolbjørnsen
Ap Siv Linda Vespestad Åge Bernhard Grutle
Ap Mari Pedersen Totland Hein Råby Schaug
Ap Sverre Hagerup Sørensen Hans Otto Robberstad
Ap Tove Lise Andreassen Aasheim
Ap Hilde Bratland Hopsdal
Ap David Laurhammer Næsse
INP Joar Nesse - gruppeleiar Lars Magne Vika
Bente Spissøy Andreas Steinsvåg Stautland
Jan Atle Haugland Janne Pedrikke Hamre
Hans Eidesvik Sander Grindheim
Frode Aasheim
Arild Fylkesnes
Finn Siggervåg
Sp Sammy Olsen Leif Christian Mæland Andersen
Sp Bjørn Asle Alexsander Teige - gruppeleiar Randi Karin Habbestad
Sp Christine Schei Alfredsen
Sp Fredrik Røksund
Sp Solfrid Bø Hallaråker
SV Unni Seim - gruppeleiar Arne Zahl Røksund
Maren Landmark
Marthe Karine Sønstabø
Øystein Kausrud
K Heidi Grindheim Nimoson - gruppeleiar Steinar Simonsen
Bjørn Kåre Meling
Hilde-Gunn Økland Stokka
Jostein Karlsen
Til toppen